Allvarliga brister i kommunernas säkerhetsarbete

24 Oktober 2021

Lås- och larmsystem håller inte tillräcklig kvalitet och många kommuner brister i att tillse att låsinstallatörer är auktoriserade. Det är bara några av bristerna i våra svenska kommuners säkerhetsarbete. 

Tillsammans med bland andra SäkerhetsBranschen har SLR tillfrågat landets alla kommuner om säkerhet i olika aspekter. En rad omfattande brister i kommunernas säkerhetsarbete har identifierats via studien, som också visar att flera brister i säkerhetsarbetet medför en direkt eller indirekt risk för medborgarna.

Nu publicerar branschföreträdarna gemensamt en debattartikel i Dagens Samhälle som belyser studiens oroväckande resultat och efterlyser större ansvarstagande från både kommuner och regering. Det kan och bör göras mer för medborgarnas säkerhet.

Klicka på bilden nedan för att läsa rapporten:

 

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.