SLR-garanti privat –

ger dig som privatperson ytterligare trygghet
 

SLR:s medlemsföretag, auktoriserade låsmästare samt säkerhetsinstallatörer, erbjuder en tredje­partskontrollerad grundtrygghet. Samtliga av SLR:s auktoriserade låsmästare och säkerhetsinstallatörer ska beakta nedanstående punkter:

 

Mästarbrev i låssmedsyrket alternativt certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
Vandelskontrollerad personal
Personalen utbildas kontinuerligt
Dokumenterat tekniskt kunnande
Kunskap om lagar och regler
Etiska regler
Professionell installation
Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
SLR-garanti för privatpersoner – kunden står alltid skadeslös!
Garantifond
 
Om du använder dig av något av SLR:s medlemsföretag för att uppgradera din säkerhet får du inte bara råd och tips, du får också extra garanti för att du ska bli helt nöjd!
 

 
Det här går SLR-garanti Privat ut på:

Om kvaliteten på det utförda arbetet/varan inte skulle motsvara branschpraxis ska du alltid i första hand vända dig till installatören och påpeka de brister du upptäckt. Skulle ni inte komma överens om en lösning vänder du dig till SLR med din klagan.

SLR samlar alla fakta, kontaktar alla berörda och låter SLRs styrelse/disciplinnämnd göra en bedömning. Alla medlemsföretag inom SLR är förpliktade att följa styrelsens och disciplinnämndens beslut. Känner du dig inte nöjd med SLR:s beslut vänder du dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om medlemsföretaget mot förmodan inte skulle följa SLR:s alternativt ARN:s beslut, garanterar SLR en ersättning upp till 50 000 kr.

 

Villkor: 
SLR-garanti privat gäller enbart för privatkonsumenter
Max ersättning per ärende är 50 000 SEK
Kontakt direkt med installatör ska alltid tas i första hand
Gäller klagan pris ska anmälan göras inom 3 månader efter slutfört arbete
Alla dokument så som beställning, fakturor mm ska sändas med i anmälan
SLR-garanti gäller till annat beslutas på/av SLR:s årsmöte/styrelse.

 

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund organiserar cirka 200 företag och filialer över hela Sverige.

Riksförbundet har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder, samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV-tekniker.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.