Köp, sälj och märkning av egendomar

 

 

God-tros-förvärvslagen

Sedan den 1 juli 2003 kan du inte längre hävda "god tro" vid ett eventuellt köp av stöldgods. Den som blivit drabbad har alltid rätt att få tillbaka sin egendom. En förutsättning för detta är dock att den bestulne har bevis för vem som är den verklige ägaren. Kvitton måste därför sparas och visas upp och märkning/registrering av egendomen är därför väldigt viktig.

Lagändringen ger effekt också på konsumentköplagen. En köpare har rätt att häva köp, om det visar sig att en tredje man har äganderätt till varan. Köparen har därför rätt att få tillbaka pengarna som har betalats och i vissa fall även skadestånd.

 

SSF:s bästa tips och råd

  • Spara alltid originalkvitton – de behövs om du ska sälja något i framtiden.
  • Köp alltid från rätt ägare – begär att få inköpskvittot, och helst också garantibevis i original, när du köper begagnade varor.
  • Märk och registrera dina värdeföremål! Det mesta som har ett unikt nummer går idag att registrera i SSF Spärrapid, till exempel hemdatorn, stereon, kameror, mobiltelefoner. Om du ska sälja något, kan du lätt visa upp att du är ägaren, inköpsdatum och inköpssumma.
  • Om du ska köpa, begär på motsvarande sätt bevis för att du handlar med rätt ägare.
  • Se till att din cykel är registrerad i SSF Spärrapid – de flesta cykelhandlare gör det automatiskt vid köp av ny cykel.
  • När du ska köpa båt eller båtmotor – kontrollera hos polisen eller larmtjänst att båten/motorn inte är anmäld stulen.
  • Vid mopedköp, förvissa dig om att mopedens faktiska ramnummer finns på det typintyg som alltid ska medfölja fordonet.
  • Registrera din skidutrustning i SSF Spärrapid.
0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.