Auktoriserad låsmästare

 

En auktoriserad och certifierad låssmedsmästare garanterar dig trygghet och säkerhet.

Alla företag som är medlemmar i Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund genomgår en grundlig granskning innan de får kalla sig auktoriserade. De krav som ställs finns tydligt dokumenterade och SLR:s utsedda kontrollanter har en gedigen erfarenhet och kunskap för att utföra dessa kontroller. Det finns också klargjorda rutiner och regler inom SLR för hur eventuella avvikelser ska behandlas.

 

Certifiering

Certifiering innebär att det sker återkommande (årliga) kontroller som genomförs av speciellt utsedda och utbildade revisorer. Certifiering utförs av utomstående extern personal. Om brister upptäcks dras certifikatet in.

För att ytterligare förstärka SLR-auktorisationen har SLR sedan 2006 infört möjlighet till tredjepartscertifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan. Gesäll, låsmästare samt låssmedsföretaget kan certifieras var för sig.

 

SLR-garanti privat – ger dig som privatperson ytterligare trygghet

SLR:s medlemsföretag, auktoriserade låsmästare samt säkerhetsinstallatörer, erbjuder en tredje­partskontrollerad grundtrygghet. Samtliga av SLR:s auktoriserade låsmästare och säkerhetsinstallatörer ska beakta nedanstående punkter:

 

 • Mästarbrev i låssmedsyrket alternativt certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
 • Vandelskontrollerad personal
 • Personalen utbildas kontinuerligt
 • Dokumenterat tekniskt kunnande
 • Kunskap om lagar och regler
 • Etiska regler
 • Professionell installation
 • Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
 • SLR-garanti för privatpersoner – kunden står alltid skadelös!
 • Garantifond

   

Om du använder dig av något av SLR:s medlemsföretag för att uppgradera din säkerhet får du inte bara råd och tips, du får också extra garanti för att du ska bli helt nöjd!

 


Det här går SLR-garanti privat ut på:

Om kvaliteten på det utförda arbetet/varan inte skulle motsvara branschpraxis ska du alltid i första hand vända dig till installatören och påpeka de brister du upptäckt. Skulle ni inte komma överens om en lösning vänder du dig till SLR med din klagan.

SLR samlar alla fakta, kontaktar alla berörda och låter SLRs styrelse/disciplinnämnd göra en bedömning. Alla medlemsföretag inom SLR är förpliktade att följa styrelsens och disciplinnämndens beslut. Känner du dig inte nöjd med SLR:s beslut vänder du dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om medlemsföretaget mot förmodan inte skulle följa SLR:s alternativt ARN:s beslut, garanterar SLR en ersättning upp till 50 000 kr.

 

Villkor: 

 • SLR-garanti privat gäller enbart för privatkonsumenter
 • Max ersättning per ärende är 50 000 SEK
 • Kontakt direkt med installatör ska alltid tas i första hand
 • Gäller klagan pris ska anmälan göras inom 3 månader efter slutfört arbete
 • Alla dokument så som beställning, fakturor mm ska sändas med i anmälan
 • SLR-garanti gäller till annat beslutas på/av SLR:s årsmöte/styrelse.

 

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund organiserar cirka 200 företag och filialer över hela Sverige. SLR har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder, samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV-tekniker.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.