Auktoriserad låsmästare

 

En auktoriserad och certifierad låssmedsmästare garanterar dig trygghet och säkerhet.

Alla företag som är medlemmar i Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund genomgår en grundlig granskning innan de får kalla sig auktoriserade. De krav som ställs finns tydligt dokumenterade och SLR:s utsedda kontrollanter har en gedigen erfarenhet och kunskap för att utföra dessa kontroller. Det finns också klargjorda rutiner och regler inom SLR för hur eventuella avvikelser ska behandlas.

 

Certifiering

Certifiering innebär att det sker återkommande (årliga) kontroller som genomförs av speciellt utsedda och utbildade revisorer. Certifiering utförs av utomstående extern personal. Om brister upptäcks dras certifikatet in.

För att ytterligare förstärka SLR-auktorisationen har SLR sedan 2006 infört möjlighet till tredjepartscertifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan. Gesäll, låsmästare samt låssmedsföretaget kan certifieras var för sig.

 

SLR-garanti privat – ger dig som privatperson ytterligare trygghet

SLR:s medlemsföretag, auktoriserade låsmästare samt säkerhetsinstallatörer, erbjuder en tredje­partskontrollerad grundtrygghet. Samtliga av SLR:s auktoriserade låsmästare och säkerhetsinstallatörer ska beakta nedanstående punkter:

 

 • Mästarbrev i låssmedsyrket alternativt certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
 • Vandelskontrollerad personal
 • Personalen utbildas kontinuerligt
 • Dokumenterat tekniskt kunnande
 • Kunskap om lagar och regler
 • Etiska regler
 • Professionell installation
 • Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
 • SLR-garanti för privatpersoner – kunden står alltid skadelös!
 • Garantifond

   

Om du använder dig av något av SLR:s medlemsföretag för att uppgradera din säkerhet får du inte bara råd och tips, du får också extra garanti för att du ska bli helt nöjd!

 


Det här går SLR-garanti privat ut på:

Om kvaliteten på det utförda arbetet/varan inte skulle motsvara branschpraxis ska du alltid i första hand vända dig till installatören och påpeka de brister du upptäckt. Skulle ni inte komma överens om en lösning vänder du dig till SLR med din klagan.

SLR samlar alla fakta, kontaktar alla berörda och låter SLRs styrelse/disciplinnämnd göra en bedömning. Alla medlemsföretag inom SLR är förpliktade att följa styrelsens och disciplinnämndens beslut. Känner du dig inte nöjd med SLR:s beslut vänder du dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om medlemsföretaget mot förmodan inte skulle följa SLR:s alternativt ARN:s beslut, garanterar SLR en ersättning upp till 50 000 kr.

 

Villkor: 

 • SLR-garanti privat gäller enbart för privatkonsumenter
 • Max ersättning per ärende är 50 000 SEK
 • Kontakt direkt med installatör ska alltid tas i första hand
 • Gäller klagan pris ska anmälan göras inom 3 månader efter slutfört arbete
 • Alla dokument så som beställning, fakturor mm ska sändas med i anmälan
 • SLR-garanti gäller till annat beslutas på/av SLR:s årsmöte/styrelse.

 

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund organiserar cirka 200 företag och filialer över hela Sverige. SLR har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder, samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV-tekniker.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.