Ögonmärkta produkter

 

 

Välj ögonmärkta produkter

För att du på ett enkelt sätt ska kunna välja produkter och leverantörer har SSF valt att kalla dem för Ögonmärkta. De kan lätt kännas igen genom att SSF:s ”öga” finns på förpackningen eller produkten.

Det är alltid viktigt att produkten passar det aktuella användningsområdet (exempelvis rätt klass på lås). Ofta finns kravställare, exempelvis försäkringsbolag, som anger nivå på de skyddsåtgärder som är minimiåtgärder i det enskilda fallet.

 

Vilka får märkas med Ögonmärkt?

Produkter och leverantörer som är provade av SSF och certifierade av svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC). Ögonmärkningen kan också i enstaka fall användas med stöd av beslut från SSF:s Tekniska Råd. Ögonmärkningen kan visas genom SBSC:s certifieringsmärke. Ett annat alternativ är att använda SSF:s logotyp.

 

 

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.