Om Gesäll- & mästarprov för låssmedsyrket
 

 

Gesällprov

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande två år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Vid provtillfället tar du med dig legitimation och verktyg för att installera modullås i trä. Bedömningen görs med underlag från ditt prov och består av 12 st moment, 1-5 poäng per utfört moment:

 

 • Låssystemprojektering - manuellt på ett tomt låsschema
 • Låsöppningar - markera ut borrpunkter på olika låsskisser
 • Teoriprov
 • Försäkringskrav - ingår i teoriprovet
 • Utrymning - ingår i teoriprovet
 • Elektromekanik - ingår i teoriprovet samt praktiska moment
 • Låshus - isärtagning och ihopsättning
 • Hänglås - omläggning av skivcylinder
 • Cylinderläggning - enligt kombinationshandling
 • Tillhållarnyckel - tillverka nyckel efter lås
 • Träarbete - installation av modullås
 • Metallarbete - förkunskapsprov*
  *i en bilaga som skickas ut med kallelsen till provet

 

För att bli godkänd på gesällprovet måste du ha minst 3,0 poäng i medeltal och provresultatet meddelas efter rättning per mejl av SLR:s kansli. Efter godkänt prov kan du ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd, som tar ut en kostnad för själva gesällbrevet. En faktura för provtillfället skickas separat och ska vara betald innan gesällprovet utförs.

Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagaren själv, även lunch under provdagen. 

Det mesta av det man förväntas kunna på provet finns i SLR:s läroböcker i låsteknik nr 1 och 2, se den här länken.

 

Anmälan

Intresseanmälan att avlägga gesällprov:  klicka här

Platserna fördelas i turordning enligt anmälningsdatum. Vanligtvis erbjuds två provtillfällen under våren och två under hösten i både Stockholm och Göteborg. Erbjuds ingen plats vid det aktuella provtillfället står du kvar på vänstelistan. SLR förbehåller sig rätten att ställa in ett provtillfälle om antalet anmälda är färre än 6 st, och boka om till nästa tillfälle.

Kostnaden för gesällprovet är 7 350 kr för icke-medlemmar, och är du SLR-medlem kostar gesällprovet 5 250 kr. Priser exkl moms.

 

 

Mästarprov

Om  du efter att ha erhållit ditt gesällbrev vill gå vidare med mästarbrev behöver du gå mästarutbildningen, en kurs i företagande som genomförs av Leksands folkhögskola.

Mästarbrev ställer höga krav på yrkeskunnande och seriositet. För att erhålla mästarbrev måste du ha arbetat sex år i yrket, avlagt godkänt gesällprov samt ett kompletterande teoretiskt mästarprov avseende t.ex. låssystemberäkning och försäkringsvillkor för inbrottsskydd. Du ska också inneha färdigheter i företagsekonomi. Krav enligt Hantverksrådet ställs därmed på kunnighet i bokföring och kalkylering. Anmäl dig till dem direkt genom följande kontaktuppgifter:

E-post: anne.palm@hantverksrad.se
Telefon: 0247-369 65.

Kursen är kostnadsfri och är på distans, förutom ett uppsamlingsmöte. Mer information från Hantverksrådet om Mästarutbildningen hittar du på den här länken.

 

Anmälan

När utbildningen i Leksand är klar anmäler du dig för att göra SLR:s branschprov för mästare med denna blankett:   klicka här 

Platserna fördelas i turordning enligt anmälningsdatum. Får du inget erbjudande om plats står du kvar på väntelistan. Mästarprovet är enbart teoretiskt.

Utbildningen i Leksand är kostnadsfri men SLR:s slutprov kostar i enlighet med av SLR:s årstämma beslutade avgifter som är 2 000 kr för icke-medlemmar, och för SLR-anslutna kostar mästarprovet 1 000 kr. Priser exkl moms.

 

 

 
Granskningsnämnden för gesäll- och mästarprov

De förtroendevalda i SLR:s granskningsnämnd för gesäll- och mästarprov är:

 • Anders Göthberg, Göteborg (sammankallande)
 • Michael Prietzel, Stockholm
 • Peder Nilsson, Stockholm
 • Anders Lind, Stockholm (suppleant)
 • Per Richardson, Mariestad (suppleant)
 • Pierre Isgren, Trelleborg (suppleant)
   

Granskningsnämnden kan kontaktas via SLR:s kansli:

Telefon: 08-721 40 55
E-post: kansli@slr.se

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.