Om SLR

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation för Låsmästare från Trelleborg till Kiruna. Antal medlemsföretag är för närvarande 149 stycken med 49 filialer. SLR har 5 lokalföreningar. 
Förbundet är anslutet till SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag, samt European Locksmith Federation och Företagarnas Riksorganisation.

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund har sedan 1955 målmedvetet arbetat för statlig auktorisation av sina medlemmar.Trots flera utredningar och uppvaktningar i ärendet har det inte varit politiskt möjligt att nå enighet om detta. Därför har Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund träffat avtal med Svenska Stöldskyddsföreningen om att medlemsföretag som uppfyller särskilda krav kan bli rekommenderade av Stöldskyddsföreningen och därmed få möjlighet till auktorisation.
Denna beviljas av SLR.

Sedan hösten 2006 finns nu även möjlighet till frivillig certifiering av Låssmedsföretaget och dess personal. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan (tredjeparts certifiering).