Personuppgiftshantering

 

SLR hanterar säkerheten kring personuppgifter med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

 

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på avtal och ibland samtycke.

 

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har en gång per år rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du här nedan. Du har även rätt att när som helst begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

 

Samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till användning av dina personuppgifter genom att ringa eller mejla vår kontaktperson enligt nedan.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - Integritetsskyddsmyndigheten - på den här länken.

 

 

Kontaktperson

Henrik Bäckström
Telefon: 08-721 40 55
E-post: kansli@slr.se

 

 

Personuppgiftsansvarig

SLR Service AB
Granviksliden 2
435 35 Mölnlycke
Organisationsnummer: 556184-7061

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.