Dokument och formulär

 

 

Här hittar du de dokument och formulär som behövs för att kunna genomföra utbildningskonceptet SLR YI - Låstekniker.

 

Rekryteringsstöd för anställning inom SLR-YI

Rekryteringsstödet är tänkt att ge dig som företagare lite extra stöd under den inledande rekryteringsprocessen för SLR YI. 
Klicka här för dokumentet.

 

Intervju med sökande

Underlag, formulär för rekrytering av yrkeselev till SLR YI - Låstekniker (inkluderar detaljerat underlag för intervju och handlagstest). 
Klicka här för formuläret

 

Formulär för ansökan om stöd från Arbetsförmedlingen

För de företag som vill söka detta stöd krävs det att man skickar en separat ansökan till Arbetsförmedlingen. Information om utbetalning för arbetsmedel hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.
- Klicka här för att ladda ner formuläret! (obs, går ej att ladda ner direkt. Högerklicka och välj "spara länk som", först när du sparat länken på skrivbordet eller lämplig plats kan du öppna formuläret!)

 

Utbildnings- och handledningsplan

Denna fungerar som bilaga för ansökan till Arbetsförmedlingen, företaget fyller själva i vissa delar.
Klicka här för dokumentet.

 

Introduktionsplan för yrkeseleven

Detta dokument underlättar för att introducera yrkeseleven i sin anställning vid företgaget.
Klicka här för dokumentet.

 

Arbetsmiljö vid yrkesintroduktionsanställning

Detta skrift beskriver vikten av att tänka på arbetsmiljön under yrkesintroduktionsanställning från Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, LO och PTK. Broschyren heter Klivet in i arbetslivet och beskriver enkelt vad man ska tänka på när det kommer till arbetsmiljlö och säkerhet.
Klicka här för broschyren.

 

Checklista för arbetsmiljö och säkerhet

Denna kan fungera som underlag vid genomgång av arbetsmiljö och säkerhet.
Klicka här för att ladda ner checklistan.

 

Begäran om slutprov

För att yrkeseleven ska kunna genomföra slutprovet för SLR YI - Låstekniker behöver du som handledare skicka in ett formulär för begäran om slutprov. Du hittar även formuläret digitalt i utbildningsplattformen LARA. Fyll i och skicka till kansli@slr.se samt per post till Granviksliden 2, 435 45 Mölnlycke. 
Klicka här för formuläret.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.