Välkommen till SLR YI


SLR YI – Låstekniker är en yrkesintroduktionsanställning. Det innebär att du som företagare anställer en yrkeselev som med SLR:s hjälp utbildas till låstekniker under ett år.

Du anställer yrkeseleven till 75 procent av lägstalönen enligt gällande kollektivavtal – samtidigt har du möjlighet att få arbetsmarknadsstöd. När utbildningsåret avslutats med godkända betyg och ett godkänt slutprov är yrkeseleven anställningsbar.

SLR har tillsammans med flera yrkeskunniga låstekniker tagit fram kursplanen och underlag till samtliga kurser. Alla praktiska och teoretiska moment finns färdiga på SLR:s digitala utbildningsplattform och de fysiska läroböcker som behövs beställs enkelt från SLR.

Företaget utser en handledare som tillsammans med eleven får tillgång till utbildningsplattformen. Vid behov av stöd eller råd finns SLR naturligtvis där för både handledaren och yrkeseleven. I slutet av utbildningsåret gör yrkeseleven ett slutprov på utbildningsplattformen, därefter utfärdar SLR ett utbildningsbevis till godkända yrkeselever. 

 

Förutsättningar och villkor

  • Företaget behöver vara medlem i SLR.
  • En godkänd vandelkontroll för eleven behövs.
  • Vill man ansöka om Arbetsförmedlingens stöd måste eleven vara under 25 år och företaget behöver skicka in en ansökan. SLR tillhandahåller allt material som behövs för detta.
    OBS! Anställ ingen innan du har fått godkännande av Arbetsförmedlingen, annars kan du gå miste om arbetsmarknadsstödet.
  • SLR YI bygger på ett centralt avtal mellan SVEMEK och IF Metall. För tillämpning av anställningsformen inom avtalsramen för yrkesintroduktionsanställning måste företaget i fråga ha kollektiv- eller hängavtal.
    Sorterar ni under ett annat kollektiv-avtal kan förutsättningarna skilja sig, så kontakta då en representant för ert avtalsområde.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.