Följ SLR

SLR Yrkesintroduktion – en ettårig utbildning till låstekniker

Låstekniker är ett bristyrke.
Inom fem år kommer det behövas 1000 nya låstekniker i Sverige. Som ett led i detta har SLR lanserat ett lärlings- företags- och webbaserat utbildningskoncept för att fler ska kunna utbilda sig till låstekniker.

Vad är SLR YI – låstekniker

En ettårig grundutbildning till yrket låstekniker genom anställning/lärling på låsföretag. Utbildningens praktiska del blir förlagd till ett av SLR:s medlemsföretag, parallellt sker utbildningens teoretiska del genom SLR yrkesakademi, en onlinebaserad utbildningsplattform. 

SLR har tagit fram utbildningen, hela utbildningsplanen och kvalitetssäkrat den.

Vilka är då SLR?

SLR är en rikstäckande branschorganisation för lås- och säkerhetsföretag över hela Sverige. Vi är 160 medlemsföretag med ett 50-tal fillialer, totalt alltså över 210 lås- och säkerhetsföretag över hela landet.

Hur går utbildningen till?

SLR YI låstekniker – teori och praktik i ett

Eleven blir lärling på ett av våra medlemsföretag.
SLR har medlemsföretag över hela Sverige och flera av dem har visat intresse för att delta i utbildningskonceptet. 
Om behovet finns hjälper SLR kandidaten att matcha mot ett företag inom det aktuella geografiska spridningsområde där kandidaten befinner sig. Men kandidaten ska i första hand själv hitta och kontakta företag och ansöka om en utbildningsplats. 

Parallellt med den praktiska utbildningen på företaget, får eleven all den teoretiska utbildningen som krävs i vår digitala lärmiljö.

Utbildningen sker genom en så kallas yrkesintroduktionsanställning:

Yrkesintroduktionsanställning är en visstidsanställning med följande särskilda reglering:

Den som anställs kan, men måste inte, vara under 25 år och/eller vara en person som saknar relevant yrkeserfarenhet.
Avtalet om yrkesintroduktionsanställning bygger på att det finns en lokal överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter (i detta fall: IF Metall/SVEMEK) om yrkesintroduktionsanställningens genomförande.
YI-anställningen ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan avseende arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser. Allt detta finns färdigt inom ramen för SLR YI – låstekniker!
Anställningen kan uppgå till maximalt tolv månader. Anställningen kan dock, efter lokal överenskommelse, förlängas med tolv månader.
Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75% av riksavtalets lägsta lön, i övrigt gäller kollektivavtalet fullt ut.

Drömmer du om att bli låstekniker? Sök till SLR:s nya utbildning!

Utbildning sker genom yrkesintroduktionsanställning och är precis som det låter, en anställning, men en utbildande sådan, på plats på ett ritkigt företag. Samtidigt som du får lära dig alla praktiska moment i skarpt läge ute på företaget har du hela utbildningsunderlaget tillgängligt på en lättnavigerad e-learningplattform. 

Låter detta som något för dig? Ring eller maila oss på SLR så hjälper vi dig vidare. Klicka här för att maila!
Eller ring oss på 08-721 40 55.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy