Certifierade Värdeförvaringstekniker

 

För att se en lista på certifierade värdeförvaringstekniker som är medlemmar i SHG, klicka här!

Inom SLR finns en sektion som heter SHG, Svenska Högsäkerhetsgruppen. Medlemmarna i SHG har specialistkunskaper inom området värdeförvaring och dessa medlemmar är certifierade för uppgiften via ett ackrediterat certifieringsorgan.

Denna grupps medlemmar tituleras certifierade värdeförvaringstekniker. Den kunskap om värdeförvaringsenheter och högsäkerhetslås som dessa medlemmar har är unik och absolut något du som kund och kravställare bör känna till. För att få kalla sig värdeförvaringstekniker krävs lång erfarenhet och utbildning som är uppdelad både som grundkurser samt löpande kurser. När så alla kurser och förberedelser är gjorda kan man efter en godkänd examination erhålla ett certifikat som intygar kunskapen.

 

Vad är då en certifierad värdeförvaringstekniker?

En certifierad värdeförvaringstekniker har bland annat nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk och paragrafer som gäller för ttill exempel förvaring av vapen, datamedia, kontanter osv. Inte minst vapenförvaring brukar ställa till bekymmer för många, och då är det en god ide att kontakta en värdeförvaringstekniker för att verkligen vara säker på att alla regler och lagar följs.
En värdeförvaringstekniker, medlem i SHG, besitter unika kunskaper när det gäller komplexa helhetslösningar inom säkerhet.
Med sin gedigna låssmedskunskap i botten och specialistkunskaperna inom högsäkerhetslås och värdeförvaring som bonus kan du som kund känna dig trygg och förvissad om att du får absolut bästa hjälp med svårare säkerhetsfrågor.

Om du står i begrepp att byta lås i ditt värdeskåp eller vill kontrollera att det har rätt inbrottsskydd är det en värdeförvaringstekniker som kan hjälpa dig.

 

  • Vill du förvissa dig om att ditt ”skåp” uppfyller gällande krav efter en eventuell reparation eller ett låsbyte? 
  • Är du osäker på vad märkningen på ditt gamla skåp motsvarar i jämförelse med nu gällande standarder? 
  • Har du ansvaret för ditt företags förvaring av handlingar och dokument och vill kontrollera att det sker på ett säkert sätt och att det uppfyller de rekommendationer som ditt företag eller försäkringsbolag föreskriver?
  • Är du vapenhandlare eller ansvarig på ortens skytteklubb och vill veta hur en säker förvaring av vapnen ska utformas?

Svaren på dessa och andra liknande frågor får du om du kontaktar en certifierad värdeförvaringstekniker.

 

Utbildning till värdeförvaringstekniker bygger både på praktiska och teoretiska moment. En stor del av kursprogrammet fokuserar på begreppsförklaringar, standarder, serviceanvisningar och regler för ansvarsförhållandet mellan tillverkare och brukare. Bakgrundshistorik och äldre standarder är viktiga ämnen då många av de skåp som finns i bruk i dag har en hel del år på nacken. Det är i dessa fall viktigt att värdeförvaringsteknikern vet vad de gamla standardbeteckningarna motsvarar i nuvarande standarder så att du som kund kan få rätt hjälp och råd.

Rätt service och service utförd enligt tillverkarens rekommendationer och tidsintervall är ett absolut krav när det gäller värdeförvaringsenheter och tillhörande lås. Konsekvenser av utebliven service kan bli mycket kostsamma och förödande om det till exempel plötsligt inte går att komma åt det som ligger inlåst.

Ett annat viktigt utbildningsmoment är avsnitten om ”säker förvaring, olika konstruktioner, hållfasthetskrav och inbrottsskydd”. En värdeförvaringstekniker måste behärska en mängd olika konstruktioner så att rätt åtgärd kan utföras vid ttill exempel ett låsbyte. Inget arbete får göras på en certifierad värdeförvaringsenhet som kan innebära att en försämring sker av dess ursprungliga inbrottsskydd eller hållfasthet.

Många av oss kallar ett plåtskåp med ett lås på för ett ”kassaskåp”, men riktigt så enkelt är det inte. Det finns en mängd olika typer av värdeförvaringsskåp och säkerhetsskåp. Läs mer om olika sorters kassaskåp under "Produktområden" och "Värdeförvaringsenheter".

 

Låt en certifierad värdeförvaringstekniker hjälpa dig och ditt företag till en säker och trygg förvaring av vapen eller värdesaker!

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.