Brandskydd

 

Ett hus kan bli övertänt på fem minuter. Därför är det viktigt att kunna agera snabbt och göra första insatsen själv.

En brandvarnare är en mycket billig och effektiv livräddare. Kom ihåg att alltid testa dina brandvarnare regelbundet samt att byta batterier enligt föreskriven tidsintervall.

Handbrandsläckare ska vara certifierade av t ex SBSC eller DNV och hålla klass A och B. Se till att alla i hemmet vet hur de används samt var de är placerade. Olika typer av brandsläckare:

  • Pulversläckare – används främst för vätskor, t ex bensin och fotogen.
  • Skumsläckare – används främst till trä, papper och textilier.
  • Kolsyresläckare – används främst till elektrisk utrustning.

 

Enligt Stockholms Brandförsvar rekommenderas pulversläckare eller skumsläckare till bostäder. Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektiv. Släckmedlet i en pulversläckare är dock så finfördelat att det kan vara svårt att sanera efter insats. Andra bra saker att ha till hands:

  • Brandfilt – ett effektivt och enkelt sätt att släcka en liten eller uppkommande brand.
  • Brandstege – om undervåningen är övertänd är det en nödvändighet att du använder dig av utsidan av huset för att ta dig ut. Även om elden inte spridit sig till trapppan har giftiga gaser bildats vilket gör att du inte kan ta dig ner till undervåningen.

 

Läs mer om brandsäkerhet på Brandskyddsföreningens hemsida. Här hittar du massor av råd, hjälp och tips!

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.