Följ SLR

SLR-garanti privat – ger dig som privatperson ytterligare trygghet

SLR medlemsföretag, auktoriserade låsmästare samt säkerhetsinstallatörer erbjuder en tredje­partskontrollerad grundtrygghet. Samtliga av SLR:s auktoriserade låsmästare och säkerhetsinstallatörer ska beakta nedanstående punkter. 

 • Mästarbrev i låssmedsyrket alternativt certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
 • Vandelskontrollerad personal
 • Personalen utbildas kontinuerligt
 • Dokumenterat tekniskt kunnande
 • Kunskap om lagar och regler
 • Etiska regler
 • Professionell installation
 • Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
 • SLR-garanti för privatpersoner – kunden står alltid skadelös!
 • Garantifond

Om du använder dig av något av SLR:s medlemsföretag för att uppgradera din säkerhet får du inte bara råd och tips, du får också extra garanti för att du ska bli helt nöjd!

 

SLR-garanti privat går ut på följande:


Om kvaliteten på det utförda arbetet/varan inte skulle motsvara branschpraxis ska du alltid i första hand vända dig till installatören och påpeka de brister du upptäckt. Skulle ni inte komma överens om en lösning vänder du dig till SLR med din klagan.

SLR samlar alla fakta, kontaktar alla berörda och låter SLRs styrelse/disciplinnämnd göra en bedömning. Alla medlemsföretag inom SLR är förpliktade att följa styrelsens och disciplinnämndens beslut. Känner du dig ej nöjd med SLR:s beslut är rådet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om medlemsföretaget mot förmodan ej skulle följa SLR:s alternativt ARN:s beslut garanterar SLR en ersättning upp till 50 000 SEK.

Villkor: 

 • SLR-garanti privat gäller enbart för privatkonsumenter
 • Max ersättning per ärende är 50 000 SEK
 • Kontakt direkt med installatör ska alltid tas i första hand
 • Gäller klagan pris ska anmälan göras inom 3 månader efter slutfört arbete
 • Alla dokument så som beställning, fakturor mm ska sändas med i anmälan

SLR-garanti gäller till annat beslutas på/av SLR:s årsmöte/styrelse.

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR organiserar cirka 200 företag och filialer över hela Sverige.

Riksförbundet har till ändamål: att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder, samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV-tekniker.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy