Därför skall du välja ett
medlemsföretag i SLR

  • Har mästarbrev i låssmedsyrket.
  • Använder brotts- och belastningsregisterkontrollerad välutbildad personal.
  • Utför professionell installation.
  • Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut
  • Ger SLR-garanti för privatpersoner – du som kund står alltid skadeslös.

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna.

Läs mer om oss

Vi är 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså 200 lås- och säkerhetsföretag spridda över hela landet.

SLR bildades 1955 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att erhålla statlig auktorisation av sina medlemmar. SLR har därför i samarbete med bland annat Svenska Stöldskyddsföreningen och Svensk Brand och Säkerhetscertifiering utarbetat regelverk och krav för auktorisation samt tredjepartscertifiering av verksamheten. Allt för att garantera att kunskap och kvalitet på medlemsföretagen håller hög klass.

Auktorisation, certifiering samt SLR:s etiska regler är alla till för att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av säkerhetsleverantör.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.