Följ SLR

Här nedan ser du ett aktuellt kursutbud med länk för anmälan.

 

 

 

 

Samtliga kurser berättigar medlemsföretag i SLR till bidrag från Utbildningsfonden

 
Under 2020 inrättade SLR en utbildningsfond genom vilken medlemsföretagen i SLR kan få tillbaka en tredjedel av sin medlemsavgift genom att utbilda sin personal.
 
Varje medlemsföretag får ett visst antal utbildningspoäng – som för år 2021 motsvarar 300 kronor per poäng och är baserat på hur mycket företaget betalar
i medlemsavgift. I praktiken går det till så att SLR matchar medlemsföretagets utbildningskostnad med 50 procent av utbildningsavgiften och utöver det även kostnader för resa, mat och logi – så länge utbildningspoängen räcker.
 
Utbildningarna måste ske inom ramen för låssmedsyrket eller svara mot kompetensutveckling inom given befattningsbeskrivning, som exempelvis en preparandkurs för gesällprov som också erbjuds SLR:s medlemmar under hösten/vintern. För att räkna ut antal utbildningspoäng för ett företag tar man summan som ett företag betalar i medlemsavgift till SLR (serviceavgift + fast avgift) och dividerar med 830.
 
Samtliga kurser berättigar även reseersättning om max 3 000 kr.
Alla kurser har en anmälningsavgift på 500 kr.
Anmälan till kurserna är bindande. Beloppen är exkl moms.
 
 
 
 
 
Preparandkurs Låssmedsgesäll Stockholm

 

Kursnr: 2101

Datum: 23 november 2021 (22 november är fullbokad)

Sista anmälningsdag: 2 november 2021

Kurslängd: Heldag, kl. 09:00-17:00

Plats: Låsteknikcentrum (SLR), Ekholmsvägen 23, 127 48 Skärholmen

Antal deltagare: 8 personer (lägst deltagarantal för genomförande är 5 personer)

Kursen hålls av: Mats Nykom, Peter Olausson och Bengt Lindström

Kursinnehåll: I den här kursen får du under sakkunnig och mycket professionell ledning de nödvändiga grunderna för att klara ett gesällprov.                                 
Gesällbrevet lägger grunden till ett framtida mästarbrev. Gesällbrev och mästarbrev är de skriftliga bevisen på din kunskap.

SLR:s Lärobok i Låsteknik ingår i kursavgiften.

Målgrupp: Den som vill stämma av sina kunskaper inför gesällprov

Pris: 7 000 kr
Anmälningsavgift på 500 kr tillkommer. Beloppen är exkl. moms
 
 
 
 
 
 

Standarder och Normer SSF200 Stockholm

 

Kursnr: 2102

Datum: 30 november 2021

Sista anmälningsdag: 15 november 2021

Kurslängd: Halvdag, kl. 08:30-12:00

Plats: Låsteknikcentrum (SLR) / Scandic Skärholmen (preliminärt)

Antal deltagare: 20 personer (lägst deltagarantal för genomförande 9 personer)

Kursen hålls av: Tommy Sköld, Projsec AB

Kursinnehåll:  SSF 200 utgåva 5 - Norm för Inbrottsskydd - Byggnader och lokaler samt krav på CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd

SSF 200 är lite av Bibeln för den som skall jobba med lås och säkerhet och något som alla medarbetare bör ha kännedom om!  Dessutom kort genomgång av skyddsklasser, omslutningsyta samt krav för lås, dörrar, portar, fönster och inkrypningsskydd enligt SSF 200, utgåva 5.Genomgång av krav för CE-märkning av dörrar avsedda för inbrotts- och brandskydd samt krav på låsenheter för dessa.
 

Målgrupp: Alla som arbetar med lås och säkerhet

Pris: 1 200 kr
Anmälningsavgift på 500 kr tillkommer. Beloppen är exkl. moms
 

Anmäl dig HÄR!

 
 
 
 

Standarder och Normer SSF3522, SSF3523 Stockholm

 

Kursnr: 2103

Datum:  30 november 2021

Sista anmälningsdag: 15 november

Kurslängd: Halvdag, kl 13:00-16:30

Plats:  Låsteknikcentrum (SLR) / Scandic Skärholmen (preliminärt)

Antal deltagare: 20 personer (lägst deltagarantal för genomförande 9 personer)

Kursen hålls av: Tommy Sköld, Projsec AB

Kursinnehåll:  SSF 3522 Norm för låsenhet för fast montering samt SSF 3523 Norm för Digital låsenhet - klassning - krav och provning. Genomgång  av olika låsklasser enligt SSF 3522, exempel på användningsområden av mekaniska och elektromekaniska låsenheter samt förklaring av begreppet ”Godkänd låsenhet”.

SSF 3523 är en ny norm som ställer krav på kompletta uppkopplade digitala låsenheter. Vissa av de ”smarta” lås som finns på marknaden har visat bristande funktion och säkerhet. Den kommande europeiska standarden prEN 16867 kan medföra att ännu fler produkter med inbrottsskyddskrav inte motsvarar krav från svenska kravställare.

SSF 3523 blir därför en viktig norm för att säkerställa digitala låsenheters prestanda.

Målgrupp: Alla som arbetar med lås och säkerhet

Pris: 1 200 kr
Anmälningsavgift på 500 kr tillkommer. Beloppen är exkl. moms
 

Anmäl dig HÄR!

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy