Följ SLR

Gesäll – så går det till

Gesällbrev visar på erfarenhet och intresse. För att hålla hög kvalitet och aktualitet på gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 gesällbrev per år. I dag kan man ta sitt gesällbrev i omkring 70 olika yrken, där låssmedsyrket är ett av dessa. 

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter och som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande två år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Vid provtillfället tar du med dig legitimation och verktyg för att installera modullås i trä. Bedömningen görs med underlag från ditt prov och består av 12 st moment, 1-5 poäng per utfört moment.

 •    Låssystemprojektering – manuellt på ett tomt låsschema
 •    Låsöppningar – markera ut borrpunkter på olika låsskisser
 •    Teoriprov
 •    Försäkringskrav – ingår i teoriprovet
 •    Utrymmning – ingår i teoriprovet
 •    Elektromekanik – ingår i teoriprovet samt paraktiskt moment
 •    Låshus – isärtagning och ihopsättning
 •    Hänglås – omläggning av skivcylinder
 •   Cylinderläggning – enligt kombinationshandling
 •   Tillhållarnyckel – tillverka nyckel efter lås
 •   Träarbete – installation av modullås
 •   Metallarbete – förkunskapsprov*

*) en bilaga som skickas med kallelsen

 

För att bli godkänd på gesällprovet måste du ha minst 3,0 poäng i medeltal och provresultat meddelas per mejl av SLR:s kansli.

Efter godkänt prov kan du ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd, som tar ut en kostnad för själva gesällbrevet. Övrigt om gesällprov finns på www.slr.se/medlem/gesall-mastarbrev. Faktura för provtillfället skickas separat och ska vara betald innan gesällprovet utförs.

 Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagaren själv, även lunch under provdagen. 

SLR:s läroböcker i låsteknik nr 1 och 2 innehåller det mesta av det man förväntas kunna på provet, och du hittar dem här.

 

Anmälan

Intresseanmälan att avlägga gesällprov skickas in på blanketten som finns här.

Inbjudningar till provtillfället skickas ut i turordning när datum är fastställt, och slutligen en kallelse om du accepterat inbjudan. Vanligtvis erbjuds ett provtillfälle per stad under våren och ett under hösten. Erbjuds ingen plats vid det aktuella provtillfället står du kvar på vänstelistan.

Kostnaden för gesällprovet är 7 350 kr exkl moms för icke-medlem, och är du SLR-medlem kostar gesällprovet 5 250 kr exkl moms.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy