SLR:s lagregister

 

Det nya engångsplastdirektivet som har implementerats i svensk lagstiftning, och den uppdaterade visselblåsarlagen
träder i kraft 2022.

 

Engångsplastdirektivet

Syftet med engångsplastdirektivet är att minska nedskräpningen till en rimlig nivå samt att producenter av engångsprodukter ska stå för kostnaden för nedskräpningen.

Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning har resulterat i följande förordningar:

Förordning om engångsprodukter: som producent har du ett utökat producentansvar, dvs producenterna ska stå för kostnaden  för medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter.
Med engångsplast menas bl a:

 • livsmedelsbehållare (behållare med eller utan lock som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren utan ytterligare beredning, till exempel behållare för snabbmat, "take-away")
 • omslag av ett flexibelt material eller en förpackning som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen eller omslaget utan ytterligare beredning
 • dryckesbehållare med en kapacitet av högst tre liter, till exempel dryckesflaskor inklusive korkar och lock
  muggar inklusive lock
 • tunna plastbärkassar
 • våtservetter
 • ballonger, undantag för de som används för industriell eller annan yrkesmässig användning och som inte distribueras till konsumenter
 • tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror
 • fiskeutrustning i plast
   

Förordning om nedskräpningsavgift: producenter ska betala en årlig fast avgift samt en rörlig produktavgift.
Förordning om producentansvar för våtservetter: producenter ska fr o m 1 jan 2023 (eller den 1 nov 2022 om producenten har för avsikt att släppa ut våtservetter på marknaden från den 1 jan 2023) anmäla sig hos Naturvårdsverket,  ansluta sig till en producentansvarsorganisation samt årligen, senast 31 mars, registrera mängderna som man satt på den svenska marknaden till Naturvårdsverket.
Förordning om producentansvar för ballonger: producenter ska fr o m 1 jan 2024 (eller den 1 nov 2023 om producenten har för avsikt att släppa ut ballonger på marknaden från den 1 jan 2024) registrera sig hos Naturvårdsverket, ansluta sig till en producentansvarsorganisation samt årligen, senast 31 mars, registrera mängderna som man satt på den svenska marknaden till Naturvårdsverket.
Förordning om producentansvar för fiskeredskap: producenter ska fr o m 1 jan 2023 (eller den 1 nov 2022 om producenten har för avsikt att släppa ut fiskeredskap på marknaden från den 1 jan 2023) registrera sig hos Naturvårdsverket, ansluta sig till en producentansvarsorganisation samt årligen, senast 31 mars, registrera mängderna som man satt på den svenska marknaden till Naturvårdsverket.
Förordning om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter: producenter ska fr o m 1 jan 2023 (eller den 1 nov 2022 om producenten har för avsikt att släppa ut tobaksvaror eller filter på marknaden från den 1 jan 2022) registrera sig hos Naturvårdsverket, ansluta sig till en producentansvarsorganisation samt årligen, senast 31 mars, registrera mängderna som man satt på den svenska marknaden till Naturvårdsverket.
 

 

Visselblåsarlagen

 Företag ska ha kanaler för att rapportera missförhållanden. Senast den

 • 17 jul 2022 ska visselblåsarfunktion enligt lagen införts för arbetsgivare med minst 250 anställda samt offentliga arbetsgivare med mellan 50-249 anställda.
 • 17 dec 2023 ska alla privata arbetsgivare med 40-249 anställda ha en visselblåsarfunktion enligt lagen på plats.

 

 

Sanktionsavgift vid försenad inrapportering till avfallsregistret

 Övrigt att vara observant på är att det från och med den 1 jan 2022 så kan du drabbas av en sanktionsavgift om mängden farligt avfall rapporteras till avfallsregistret för sent. Sedan 1 nov 2020 ska mängden rapporteras in inom 2 dagar från borttransport. Ett tips för bättre efterlevnad är att teckna ett ombudsavtal med den avfallsentreprenör som anlitas.

 

 

Övriga lagkrav som det kan vara bra att vara medveten om

Klimatdeklaration för byggnader SFS 2021:787: fr o m 1 jan 2022 ska alla nya uppförda bostäder ha en klimatdeklaration (undantag finns). Byggherren ansvarar för att ta fram denna och om den saknas kan inte slutbesked ges för byggnaden.
Lag/förordning om brandfarliga och explosiva varor: Om du har tillstånd för hantering av explosiva varor finns det nu nya krav på godkännande av de som hanterar varorna.  De nya kraven trädde i kraft 1 aug 2021 med en övergångsperiod på sex månader, då verksamheter med befintliga tillstånd ska anmäla samtliga deltagare. Observera att en omprövning enligt de nya reglerna kommer även att göras av föreståndare som sedan tidigare är godkända i denna typ av verksamhet.
 

SLR:s lagregister 2022    ladda ner

Årets förändringar 2022   ladda ner

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.