Kvalitet och miljö

 

SLR Auktorisation 

Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev. SLR:s etiska regler ska följas, licenser från tillverkare måste finnas och butik och lokaler måste uppfylla gällande skyddskrav. 

 

ISO 9001 – en standard för kvalitet

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den innehåller åtta fokusområden:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning 
  • Ständiga förbättringar
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 

ISO 14001 – en standard för miljö

ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts. 

 

FR2000 – en heltäckande certifiering 

I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 och ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001 är internationellt erkända standarder för många branscher är FR2000 branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning. 

 

Certifiering

Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssytem och vissa avser enskilda personer. Ofta finns ett samband, till exempel att ett företag måste ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de anställda som har en viss personcertifiering för att erhålla företags- eller systemcertifiering. Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad tredjepartscertifiering. 

 

Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar mästarbrev och har en bred utbildning och ett gediget kunnande. 

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.