Följ SLR

Sektion SHG – Svenska Högsäkerhetsgruppen

Utöver företagsmedlemsskap finns två sektioner inom SLR:

Sektion Larm

Sektion SHG – Svenska Högsäkerhetsgruppen.

 

I SHG är man personlig medlem och för medlemsskap krävs gällande certifikat som värdeförvaringstekniker. 

Medlemmarna i SHG har således specialistkunskaper inom området värdeförvaring och dessa medlemmar är certifierade för uppgiften via ett ackrediterat certifieringsorgan. För att få kalla sig värdeförvaringstekniker krävs erfarenhet och utbildning som är uppdelad både som grundkurser samt löpande kurser. När alla kurser och förberedelser är gjorda kan man efter en godkänd examination erhålla ett certifikat.

 

Detta är en certifierad värdeförvaringstekniker

En certifierad värdeförvaringstekniker har bl.a. all nödvändig kännedom om vilka lagar och regelverk som gäller för t.ex. förvaring av vapen, datamedia, kontanter osv. Inte minst vapenförvaring brukar ställa till bekymmer för många och då är det en god ide att kontakta en värdeförvaringstekniker för att verkligen vara säker på att alla regler och lagar följs. En värdeförvaringstekniker, medlem i SHG, besitter unika kunskaper när det gäller komplexa helhetslösningar inom säkerhet. Med sin gedigna låssmedskunskap i botten och specialistkunskaper inom högsäkerhetslås och värdeförvaring som bonus så kan du som kund känna dig trygg och förvissad om att du får absolut bästa hjälp med svårare säkerhetsfrågor.

Utbildning till värdeförvaringstekniker bygger både på praktiska och teoretiska moment. En stor del av kursprogrammet fokuserar på begreppsförklaringar, standarder, serviceanvisningar och regler för ansvarsförhållandet mellan tillverkare och brukare. Bakgrundshistorik och äldre standarder är viktiga ämnen då många av de skåp som finns i bruk i dag har en hel del år på nacken. Det är i dessa fall viktigt att värdeförvaringsteknikern vet vad de gamla standardbeteckningarna motsvarar i nuvarande standarder så att du som kund kan få rätt hjälp och råd.

Rätt service och service utförd enligt tillverkarens rekommendationer och tidsintervall är ett absolut krav när det gäller värdeförvaringsenheter och tillhörande lås. Konsekvenserna av utebliven service kan bli mycket kostsamma och svårhanterade om man tänker på vad som kan inträffa om det plötsligt inte går att komma åt det som ligger inlåst.

Ett annat stort och viktigt utbildningsmoment är avsnitten om ”säker förvaring, olika konstruktioner, hållfasthetskrav och inbrottsskydd”. En värdeförvaringstekniker måste behärska en mängd olika konstruktioner så att rätt åtgärd kan utföras vid t.ex. ett låsbyte. Inget arbete får göras på en certifierad värdeförvaringsenhet som kan innebära att en försämring sker av dess ursprungliga inbrottsskydd eller hållfasthet.

 

Klicka här för att ladda ner vår lista över certifierade medlemmar i SHG

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy