Följ SLR

Sektion larm

Ett modernt lås- och säkerhetsföretag jobbar brett inom säkerhet. Arbetsområdet kan sträcka sig från mekaniskt inbrottsskydd, så som lås och galler, till helt mjukvarustyrda produkter som elektroniska lås, passersystem, larm och CCTV (kameraövervakning). Mjukvarustyrda applikationer ökar kraftigt och en god kunskap om data och svagström är lika viktigt som de mekaniska kunskaperna.

Det har utvecklats ett antal olika inriktningar och yrkesroller med utgångspunkt från yrkena Låssmed och Larmtekniker. I större företag sker ofta en specialisering inom ett eller flera områden, medan man på de mindre företagen ofta blir ”multitekniker” där man behärskar mer eller mindre hela skalan från nyckelämnen till TCP/IP.

SLR har nu flera sektioner och är därmed en organisation öppen för de flesta installatörsföretagen inom området säkerhet. Huvuddelen av SLR:s ca 200 medlemsföretag och filialföretag arbetar idag med allt från mekaniska lås till passersystem, inbrotts- och brandlarm, CCTV, värdeförvaring samt tillgänglighetsanpassningar.

Vi har traditionellt enbart varit ett förbund riktat till låsinstallatörer och med våra gamla stadgar kunde vi inte välkomna larminstallatörer, larminstallatörsförertag och värdeförvaringstekniker som medlemmar i SLR. Med SLR:s nya och förändrade stadgar och de nya sektionerna, Sektion Larm samt Sektion SHG (värdeförvaring), är detta nu möjligt och säkerhetsinstallatörer behöver inte längre vara medlem i flera branschföreningar för att påverka och få information i frågor inom sitt intresseområde.

De företag som har rätt att installera ”godkända” inbrottslarm är ”certifierad anläggarfirma/inbrottslarmanläggning”. Flera av SLR:s låssmedsföretag har denna certifiering och just nu är vi i färd med att bygga upp en larmsektion. En början på detta är att vi nu tagit fram möjligheten för larminstallatörer att ta gesällbrev. 

 Larmsektionens syfte är att:

  • Lyfta och hjälpa medlemsföretagens kunskaper inom larmteknik. 
  • Informera om nya standarder, normer och lagar som påverkar larminstallationer. 
  • Medverka i framtagning av nya normer och standarder inom larmområdet och medverka till en översyn av kostnader för certifieringar. 
  • Förmedla kontakter mellan konsulter, projektörer, slutkund och installatörsföretag. 
  • Tydligt klargöra vilka installationer som enligt lagar och normer enbart får göras av certifierad anläggarfirma inbrottslarm. 
  • Erbjuda kurser och utbildningar i produktkännedom, normer och lagar, med mera. 
  • Påvisa SLR-företagens stora kunskapsbredd  för säkerhetskunder . 
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy