Värdeförvaringsenheter

 

Vad är en värdeförvaringsenhet?

För de flesta av oss är ordet ”kassaskåp” det mest bekanta och använda. I filmens och böckernas värld är det alltid ett ”kassaskåp” som busen ger sig på.

Verkligheten är lite mer komplicerad än så. Det finns en mängd olika typer av ”Förvaringsenheter” som är den rätta benämningen. Vissa avsedda att motstå inbrottsförsök, andra enbart avsedda att skydda mot brand eller en kombination av båda. Förvaringsenhet kan bland annat vara ett: dokumentskåp, dataskåp, stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, kassaskåp, deponerings- skåp, valv, värdeskåp samt ett skåp med deponeringsmöjlighet. 

 

Vad skiljer de olika värdeförvaringsenheterna åt?

Här nedan kan du läsa mer om de vanligaste standarderna och begreppen på förvaringsenheter är idag:

 

Värdeskåp

Värdeskåp enligt SS-EN 1143-1. Indelas i 11 grades (klasser) 0 – X (0 – 10) där 0 är lägsta krav. Ett sådant skåp kan sprängprovas i grade II till X och då anges detta med EX. Det finns även en SS-EN 1143-2 som anger provningsmetoder för serviceboxar, uttagsautomater och deponeringsskåp. SS-EN 1143-1 används också för provning av valv och valv- dörrar. Äldre (före 1997) värdeförvaringsenheter kan vara provade efter SS 704001, SS 837501, SS 3000, SS 3150, IN-STA 610 eller LPS 1183. För gemene man kan det vara svårt att hänga med i de olika provningsmetoder och standarder som funnits genom åren. Ta hjälp av en auktoriserad och certifierad värdeförvaringstekniker för att ta redo på vilket system som passar ert företag bäst. 

 

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp ska vara certifierade enligt normen SSF 3492. Tidigare certifierades säkerhetsskåp enligt svensk standard SS 3492. Båda certifieringarna förekommer och bedöms vara likvärdiga. Säkerhetsskåp enligt SS 3492 eller SSF 3492 är den vanligaste typen av skåp för vapenförvaring och motsvarar vanligtvis Polisens krav för privat bruk.

Säkerhetsskåp kan även användas för till exempel förvaring av värdehandlingar, medicin, tobak med mera och är vanligtvis inte brandskyddande.

 

Stöldskyddsskåp

Stöldskyddsskåp kan certifieras enligt SS-EN 14450 och är ett enklare skåp för förvaring av små värden under uppsikt och används bland annat i badhus. Stöldskyddsskåp är vanligtvis inte brandskyddande. 

 

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp används för mottagande och införande av deposition till ett läge där den inte kan tas tillbaka. Skåpet är oftast placerat inomhus och provas enligt SS-EN 1143-2 i grade 0 – V. Sprängprov kan utföras i grade II – V och anges med tillägget EX i beteckningen.

 

Skåp med deponeringsmöjlighet 

Skåp med deponeringsmöjlighet ska uppfylla krav enligt standarden SS 3644. Ett sådant skåp har en anordning för deponering och själva skåpdelen ska uppfylla krav enligt SSF 3492 nivå Säkerhetsskåp.

 

Dokumentskåp 

Dokumentskåp behöver ej vara inbrottsskyddande, men ska vid brand skydda inneliggande papper under viss tid.

 

Dataskåp

Dataskåp provas enligt SS-EN 1047-1 och -2. Dessa standarder innehåller krav på brandskydd av datamedia under viss tid.

 

Kassaskåp 

Kassaskåp är ett skåp klassat enligt en numera tillbakadragen standard, SS 3493. Ett kassaskåp hade både inbrotts- och brandskydd och kunde användas både för värdehandlingar och värdesaker.

 

Brandsäkra skåp

Det finns två typer av brandsäkra skåp, brandsäkra dokumentskåp och brandsäkra dataskåp. Ska du vara säker på skåpets egenskaper vid brand, är det nödvändigt med skåp som är testade och klassade av ett erkänt testlaboratorium. Märkingen på skåpet skall anvisa hur lång tid skåpet tål en total brand. Vanligtvis anges det ett P eller Data efter siffrorna. Brandklassen 30P, 60P, 120P osv anger antal min ett skåp avsett för pappersdokument motstår brand. 90 Data anger 90 min brandmotstånd vid lagring av datamedia.

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.