Värdeförvaringsenheter

 

Vad är en värdeförvaringsenhet?

För de flesta av oss är ordet ”kassaskåp” det mest bekanta och använda. I filmens och böckernas värld är det alltid ett ”kassaskåp” som busen ger sig på.

Verkligheten är lite mer komplicerad än så. Det finns en mängd olika typer av ”Förvaringsenheter” som är den rätta benämningen. Vissa avsedda att motstå inbrottsförsök, andra enbart avsedda att skydda mot brand eller en kombination av båda. Förvaringsenhet kan bland annat vara ett: dokumentskåp, dataskåp, stöldskyddsskåp, säkerhetsskåp, kassaskåp, deponerings- skåp, valv, värdeskåp samt ett skåp med deponeringsmöjlighet. 

 

Vad skiljer de olika värdeförvaringsenheterna åt?

Här nedan kan du läsa mer om de vanligaste standarderna och begreppen på förvaringsenheter är idag:

 

Värdeskåp

Värdeskåp enligt SS-EN 1143-1. Indelas i 11 grades (klasser) 0 – X (0 – 10) där 0 är lägsta krav. Ett sådant skåp kan sprängprovas i grade II till X och då anges detta med EX. Det finns även en SS-EN 1143-2 som anger provningsmetoder för serviceboxar, uttagsautomater och deponeringsskåp. SS-EN 1143-1 används också för provning av valv och valv- dörrar. Äldre (före 1997) värdeförvaringsenheter kan vara provade efter SS 704001, SS 837501, SS 3000, SS 3150, IN-STA 610 eller LPS 1183. För gemene man kan det vara svårt att hänga med i de olika provningsmetoder och standarder som funnits genom åren. Ta hjälp av en auktoriserad och certifierad värdeförvaringstekniker för att ta redo på vilket system som passar ert företag bäst. 

 

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp ska vara certifierade enligt normen SSF 3492. Tidigare certifierades säkerhetsskåp enligt svensk standard SS 3492. Båda certifieringarna förekommer och bedöms vara likvärdiga. Säkerhetsskåp enligt SS 3492 eller SSF 3492 är den vanligaste typen av skåp för vapenförvaring och motsvarar vanligtvis Polisens krav för privat bruk.

Säkerhetsskåp kan även användas för till exempel förvaring av värdehandlingar, medicin, tobak med mera och är vanligtvis inte brandskyddande.

 

Stöldskyddsskåp

Stöldskyddsskåp kan certifieras enligt SS-EN 14450 och är ett enklare skåp för förvaring av små värden under uppsikt och används bland annat i badhus. Stöldskyddsskåp är vanligtvis inte brandskyddande. 

 

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp används för mottagande och införande av deposition till ett läge där den inte kan tas tillbaka. Skåpet är oftast placerat inomhus och provas enligt SS-EN 1143-2 i grade 0 – V. Sprängprov kan utföras i grade II – V och anges med tillägget EX i beteckningen.

 

Skåp med deponeringsmöjlighet 

Skåp med deponeringsmöjlighet ska uppfylla krav enligt standarden SS 3644. Ett sådant skåp har en anordning för deponering och själva skåpdelen ska uppfylla krav enligt SSF 3492 nivå Säkerhetsskåp.

 

Dokumentskåp 

Dokumentskåp behöver ej vara inbrottsskyddande, men ska vid brand skydda inneliggande papper under viss tid.

 

Dataskåp

Dataskåp provas enligt SS-EN 1047-1 och -2. Dessa standarder innehåller krav på brandskydd av datamedia under viss tid.

 

Kassaskåp 

Kassaskåp är ett skåp klassat enligt en numera tillbakadragen standard, SS 3493. Ett kassaskåp hade både inbrotts- och brandskydd och kunde användas både för värdehandlingar och värdesaker.

 

Brandsäkra skåp

Det finns två typer av brandsäkra skåp, brandsäkra dokumentskåp och brandsäkra dataskåp. Ska du vara säker på skåpets egenskaper vid brand, är det nödvändigt med skåp som är testade och klassade av ett erkänt testlaboratorium. Märkingen på skåpet skall anvisa hur lång tid skåpet tål en total brand. Vanligtvis anges det ett P eller Data efter siffrorna. Brandklassen 30P, 60P, 120P osv anger antal min ett skåp avsett för pappersdokument motstår brand. 90 Data anger 90 min brandmotstånd vid lagring av datamedia.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.