Projektering
 

 

Produktkunskap och erfarenhet

När en byggnad skall byggas skall den vara konstruerad och planerad med allt från vatten, avlopp, utrymningsvägar, trap- por, bärande väggar, tak, etc. Låssmeden har inget projekt- ansvar i själva byggprocessen, men med sin produktkunskap och erfarenhet till lösningar och produkter är han den bäst kvalificerade att lämna förslag och beskrivningar på de bästa säkerhetslösningarna.

 

Beslagslista

Till dörrtillverkare, entreprenörer, elinstallatörer och andra som är inblandade i byggprocessen vill vi överlämna nödvändig information om de lås och beslag som ingår i avtalet. För detta använder låsbranschen en beslagslista som är en produktlista med funktionsbeskrivning av beslagslösningen för varje dörrlittra.

 

Underlag för kostnadseffektivitet och montering

En beslagslista kommer att ge ett bra underlag för beräkning av priset, tillverkning av dörrar och installation av beslag. Det är därför viktigt att beslagslistan är uppdaterad vid anbuds- förfrågan och sedan vid tillverkning av dörrarna.

 

Databaserade beskrivningsprogram

Det finns flera olika databaserade program som används och som är till stor hjälp för att hålla reda på dina dörrar, göra ändringar, summering av beslag i syfte att ge en korrekt upp- handling, beställa produkter, producera dörrar, etc. De olika leverantörerna håller egna kurser och utbildning på dessa program. I mindre projekt kan man klara sig med standard- program som finns i de flesta datorer och använda
t.ex. Excel för produktlistor och Word för beskrivningar.

 

Dörruppställningsschema

Det kan löna sig att hålla reda på antalet dörrar per dörrtyp i ett dörruppställningsschema från arkitekten. Man kan då snabbt få en överblick på de dörrar som är lika vad gäller be- slag och dörrtyp.

 

I menyn kan du läsa mer om SLR:s olika produktområden, som innefattar allt från lås till larm, CCTV och dörrstängare.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.