Passersystem 

 

Enkelt förklarat är passersystem, eller "access control system", ett tekniskt system av elektroniska lås. Men i dagens högteknologiska tid finns även passersystem där man använder nya avancerade nycklar. 

Kort kan man säga att det för en öppning av en dörr som ingår i ett större passersystem krävs:

  • något man har (en passerbricka)
  • något man är (biometrisk information)
  • något man kan (en kod)

 

För en säker lösning skall man kombinera minst två, men gärna alla tre av dessa.

 

Vad är skillnaden på vanliga nycklar och dessa "elektroniska nycklar"?

  • Användandet loggas av ett system – man kan i efterhand kontrollera vem som passerat en specifik dörr och vid vilken tid passagen skett. 
  • En administratör kan koppla ihop en specifik dörr med olika tidszoner för att låta olika personer passera vid olika tider eller för att förhindra att passage kan ske efter eller under en viss tid. 
  • Nycklar som tappats bort spärras enkelt av en administratör.
  • Dubbelnycklar existerar oftast inte – till skillnad från traditionella nyckelsystem är förekomsten av nyckelkopiering begränsad.
  • Passersystem kan också integreras med andra system och moduler för ytterligare funktonalitet. Bl.a. kan man sammankoppla ett passersystem med larm och/eller CCTV. 
0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.