Nycklar 

 

För att det ska vara möjligt att sticka in en nyckel i ett lås måste nyckelprofilen, det vill säga de längsgående spåren, vara utformade så att de passar spåren i cylinderkärnan. Rätt nyckel lyfter stiften så att det uppstår en delningslinje mellan under- och överstift i plan med toleransen mellan cylinderkärna och cylinderhus. Utan rätt nyckel kan cylinderkärnan inte rotera.

Nycklarna i sig har nedfräsningar med olika djup och understiften i ett lås har motsvarande längder. Varje nedfräsning och stifthöjd kan varieras. I Sverige har de vanligaste cylindrarna 5, 6 eller 7 stift. Dessutom kan nyckelprofilerna (sidospåren i nyckel och cylinderkärna) varieras. Det innebär att det finns mycket stora variationsmöjligheter. Om man lägger in en eller flera mellanstift i samma stiftkanal ger det möjlighet för två eller flera olika nycklar att passa i samma lås. 

 

Nyckelsäkerhet

Låssystem bör levereras med juridiskt patenterade nycklar som inte kan kopieras på något annat ställe än den service-station som systemägaren har tecknat avtal med och därmed begränsar möjligheterna för obehöriga att få tillgång till nycklar.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.