Lås – Godkänd Låsenhet (GLE)

 

Godkänd Låsenhet är ett begrepp som kommer från försäkringsvärlden där det använts under många år. Beteckningen bygger på en klassificering enligt normen SSF 3522. Godkänd Låsenhet avser inte enbart låshuset utan hela enheten, låshus och slutbleck, cylinder samt förstärkningsbehör. 

 

En Godkänd Låsenhet består av:

  • Låshus
  • Slutbleck
  • Cylinder
  • Förstärkningsbehör

 

På en Godkänd Låsenhet ställs bland annat designkrav (till exempel antal spärrelement eller koder) och hållfasthetskrav där både mekaniska och elektriska krav ingår. Funktionskrav exempelvis att det ska öppnas/låsas genom en medveten handling med indikering. Manuella och elektriska angrepp provas liksom motstånd mot dyrkning och manipulation. Hela enheten testas efter olika provnings- och kravstandarder och intygas sedan enligt SSF 3522. För att kunna benämnas Godkänd Låsenhet måste som lägst kraven i klass 3 i normen uppfyllas.

 

Klassificering enligt SSF 3522

Låsenheterna indelas i sju klasser med avseende på de kompletta och monterade enheternas inbrottsskyddande funktion samt metod för utrymning/utgång:

 

Klass 1A:

Låsenhet för användning där kravet på inbrottsskydd från dörrens utsida är lägre än kraven för klass 1B, 2A, 2B samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Klass 1B:

Låsenhet för användning där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är högre än i klass 1A men fortfarande lägre än i klass 3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Klass 2A:

Låsenhet för användning där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Klass 2B:

Låsenhet för användning där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utrymning med krav på klassificerat utrymningsbehör enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125.

Klass 3:

Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

Klass 4:

Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 3.

Klass 5:

Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 4.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.