Gesäll- & mästarprov för låssmedsyrket
 

 

Gesällprov

Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande två år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Vid provtillfället tar du med dig legitimation och verktyg för att installera modullås i trä. Bedömningen görs med underlag från ditt prov och består av 12 st moment, 1-5 poäng per utfört moment:

 

 • Låssystemprojektering - manuellt på ett tomt låsschema
 • Låsöppningar - markera ut borrpunkter på olika låsskisser
 • Teoriprov
 • Försäkringskrav - ingår i teoriprovet
 • Utrymning - ingår i teoriprovet
 • Elektromekanik - ingår i teoriprovet samt praktiska moment
 • Låshus - isärtagning och ihopsättning
 • Hänglås - omläggning av skivcylinder
 • Cylinderläggning - enligt kombinationshandling
 • Tillhållarnyckel - tillverka nyckel efter lås
 • Träarbete - installation av modullås
 • Metallarbete - förkunskapsprov*
  *i en bilaga som skickas ut med kallelsen till provet

 

För att bli godkänd på gesällprovet måste du ha minst 3,0 poäng i medeltal och provresultatet meddelas efter rättning per mejl av SLR:s kansli. Efter godkänt prov kan du ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd, som tar ut en kostnad för själva gesällbrevet. En faktura för provtillfället skickas separat och ska vara betald innan gesällprovet utförs.

Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagaren själv, även lunch under provdagen. 

Det mesta av det man förväntas kunna på provet finns i SLR:s läroböcker i låsteknik nr 1 och 2, se den här länken.

 

Anmälan

Intresseanmälan att avlägga gesällprov:  klicka här

Platserna fördelas i turordning enligt anmälningsdatum. Vanligtvis erbjuds två provtillfällen under våren och två under hösten i både Stockholm och Göteborg. Erbjuds ingen plats vid det aktuella provtillfället står du kvar på vänstelistan. SLR förbehåller sig rätten att ställa in ett provtillfälle om antalet anmälda är färre än 6 st, och boka om till nästa tillfälle.

Pris: 8 500 kr för anställd på ett medlemsföretag i SLR
(12 750 kr för anställd på ett icke-medlemsföretag)
Moms tillkommer.

 

 

 

Mästarprov

Om  du efter att ha erhållit ditt gesällbrev vill gå vidare med mästarbrev behöver du gå mästarutbildningen, en kurs i företagande som genomförs av Leksands folkhögskola.

Mästarbrev ställer höga krav på yrkeskunnande och seriositet. För att erhålla mästarbrev måste du ha arbetat sex år i yrket, avlagt godkänt gesällprov samt ett kompletterande teoretiskt mästarprov. Du ska också inneha färdigheter i företagsekonomi. Krav enligt Hantverksrådet ställs därmed på kunnighet i bokföring och kalkylering. Anmäl dig till dem direkt genom följande kontaktuppgifter:

E-post: anne.palm@hantverksrad.se
Telefon: 0247-369 65.

Kursen är kostnadsfri och är på distans, förutom ett uppsamlingsmöte. Mer information från Hantverksrådet om Mästarutbildningen hittar du på den här länken.

 

Anmälan

När utbildningen i Leksand är klar anmäler du dig för att göra SLR:s branschprov för mästare med denna blankett:   klicka här 

Platserna fördelas i turordning enligt anmälningsdatum. Får du inget erbjudande om plats står du kvar på väntelistan. Mästarprovet är enbart teoretiskt.

Pris: Utbildningen i Leksand är kostnadsfri men SLR:s slutprov kostar i enlighet med av SLR:s årstämma beslutade avgifter:
5 000 kr för anställd på ett medlemsföretag i SLR
(7 500 kr för anställd på ett icke-medlemsföretag)
Moms tillkommer.

 

 

 


Granskningsnämnden för gesäll- och mästarprov

 

De förtroendevalda i SLR:s granskningsnämnd för gesäll- och mästarprov är:

 • Anders Göthberg, Göteborg (sammankallande)
 • Michael Prietzel, Stockholm
 • Peder Nilsson, Stockholm
 • Anders Lind, Stockholm (suppleant)
 • Per Richardson, Mariestad (suppleant)
 • Pierre Isgren, Trelleborg (suppleant)
   

Granskningsnämnden kan kontaktas via SLR:s kansli:

Telefon: 08-721 40 55
E-post: kansli@slr.se

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.