Därför skall du välja ett
medlemsföretag i SLR

  • Har mästarbrev i låssmedsyrket.
  • Använder brotts- och belastningsregisterkontrollerad välutbildad personal.
  • Utför professionell installation.
  • Följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
  • Ger SLR-garanti för privatpersoner – du som kund står alltid skadeslös.

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna.

Läs mer om oss

Vi är 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså över 200 lås-och säkerhetsföretag spridda över landet.

Branschförbundet SLR bildades 1955 och arbetar med att stärka medlemsföretagens auktorisation, vilken kräver yrkeskompetens i form av mästarbrev i låssmedsyrket, besiktigade och godkända lokaler samt sund företagsekonomi.

Auktorisationen följs årligen upp av SLR genom lärande-, och utvecklandekontroll i syfte att säkerställa medlemsföretagens kompetens och yrkesskicklighet.

Auktorisationen och SLR:s etiska regler är en garanti för att du som kund ska känna dig trygg och få en kvalitetssäkrad installation av dina säkerhetsprodukter.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.