Vad är SWESEC?

SWESEC är den gemensamma organisationen för cirka 300 svenska säkerhetsföretag och representerar delbranschorganisationerna SLR –Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, Fasadgruppen inom Glasbranschföreningen, SEM Group,  samt SVEBRA -Svenska Brandskyddsföretag. Swesec driver och leder opinionsfrågor som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle samtidigt som förtroendet för säkerhetsbranschen stärks.

Vilka är Swesecs främsta uppgifter?

  • Vara branschens språkrör i övergripande frågor.
  • Verka för kunskaps- och kompetensutveckling genom att stimulera utbildning.
  • Vara remissinstans mot olika samhällsorgan i frågor som berör säkerhetsbranschen, inte minst vid förändringar av gällande regler och lagstiftning.
  • Arrangera seminarier och informationsträffar med selektiva grupper.
  • Sprida branschaktuell information såväl internt via fackpress, som externt via andra lämpliga mediekanaler.
  • Samarbeta med organisationer och sammanslutningar som representerar olika branschnära intressegrupper.
  • Medverka i olika branschanknutna internationella organ med fackspecialister från medlemsföretagen.
  • Vara en av huvudarrangörerna till SKYDD-mässorna med tillhörande konferensaktiviteter.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.